Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
GK Hermes
Stockholm

Styrelsen 2019


Vid årsmötet den 23 mars 2019 valdes följande ledamöter till styrelsen

Eva-Britt Leander, ordförande

Kjell Adolfsson, vice ordförande

Rune Boholm, kassör

Gunilla Lindgren, sekreterare

Gun Sirenius, ledamot med visst administrativt ansvar

Marie Nyberg, ledamot

Stina Johanesson Sjölinder, ledarrepresentant Tävlingstruppen


Suppleant

Liliane Ziakris Clevestam


Till revisorer valdes

Monica Nyberg

Trixie Engström Nyström

Styrelsemöten hösten 2019
Följande datum har styrelsen möten hösten 2019  i föreningslokalen i Blåsut.
Mötesstart kl. 18.30

Måndag 19 augusti
Tisdag 17 september
Onsdag 23 oktober
Måndag 25 november
Tisdag 17 december

Har du frågor till styrelsen eller punkter du önskar tas upp på ett styrelsemöte?
Mejla då till info@gkhermes.se så skickas ditt mejl vidare till rätt person. 

Styrelsens ansvar

Styrelsen ansvarar för att:

  • föreningens verksamhet följer RFs riktlinjer i Gymnastiken vill och Uppförandekod, Trygg idrott och Barnens spelregler.
  • ledare och gymnaster har kännedom och arbetar i föreningens syfte enligt vision, värdegrund och policys i samband med all verksamhet. 
  • föreningen har en verksamhetsplan och en plan för ekonomiska och administrativa rutiner för verksamheten. 
  • ledarna har adekvat utbildning för den verksamhet som de ansvarar för och uppmuntras att vidareutbilda sig
  • upprätta och hålla ett aktuellt medlemsregister
  • föreningen representeras i de sammanhang som krävs inom staden och nationellt

 

Styrelsens målsättning är att föreningen ska ha en god ekonomi som bygger på en stabil medlemsbas. Samt att medlemmarna erbjuds kvalitativ verksamhet under trygga former.  

 

Ambitionen är att representanter för ledare och föräldrar är ledamöter i styrelsen.

 
Köanmälan
Sociala medier
Beställ kläder & profilprodukter
Samarbetspartners